Boek over Gaza: Inge Neefs

boek_Inge_teaser.Gaza.jpg

Op donderdag 20 maart om 20u wordt het boek “Gaza op mijn hoofd” voorgesteld in CC Oratoriënhof, Mechelsestraat 111 te Leuven.

Er zullen fragmenten uit het boek worden voorgelezen, door twee bijzonder fijne mensen, en dichter des Vaderlands Charles Ducal zal ook present zijn. Hij zal schrijfster Inge Neefs interviewen en dat interview zal hij inleiden aan de hand van één van zijn gedichten over Palestina.

Organisatie: LAP – Leuvense Actiegroep Palestina in samenwerking met CC Oratoriënhof, EPO vzw, Intal Leuven, Masereelfonds, Noord-Zuidstudenten Leuven, Oxfam-Wereldwinkels regio Leuven, Palestina Solidariteit en Vrouwen in ‘t Zwart.

Gratis toegang. Hou u eveneens niet in om de uitnodiging verder te verspreiden!

Info: leuvenseactiegroeppalestina@gmail.comhttp://www.leuvenseactiegroeppalestina.be

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s